Chakraterapi

Jeg måler ut hvilke chakraer som er i ubalanse og retter opp dette/disse. Dette har stor virkning på f.eks. følelsene dine og hva som har satt seg fast i tidligere opplevelser.


Bioresonans + Chakraterapi   kr 850

Kun chakraterapi  kr  350